TJÄNSTER

 

 

 

BYGG-TJÄNSTER 

» Utredning och förslagshandlingar
avseende byggnads-konstruktion och arkitektur.
 
» Förfrågningsunderlag
 
» Entreprenadhandlingar
 
» Byggkontroll
 
» Kontrollansvarig

» Brandprojektering

 
» Byggnadskonstruktion
 
» Byggledning
 
» Besiktning