TJÄNSTER

 

 

 

VVS-TJÄNSTER 

» OVK-besiktningar
Aukoriserade med behörighetsnivå K.

» Energideklarationer
Certifierade energiexperter och ackrediterat kontrollorgan via Swedac.

» Energiberäkningar
Vid nybygge måste energiberäkningar lämnas till byggnadsnämnden. Vi beräknar energihushållning med MagiCAD Room och Riuska där såväl trans-missionsberkning som energibalansberäkning redovisas. 
» Projektering
Vid projektering av vvs-tekniska installationer arbetar vi med AutoCAD Architecture 2017 samt MagicCAD 2019. Vi utför all projektering i 3D med kollisionskontroll och mängdningslistor. Beskrivningar utförs enligt VVS-AMA. (Vi använder oss av web-verktyg för att alltid använda den senaste uppdateringen av AMA-nytt)