3D-scanning

Fånga världen i 3D – snabbt och exakt. Vi kan med vår scanningsutrustning enkelt avbilda din omgivning och presentera den digitalt som ett punktmoln och eller få ett exakt underlag för cad-bearbetning. Punktmolnet kombineras med foton och hjälper dig att upptäcka potentialen i din lokal, din byggnad, din verksamhet, på din tomt eller din maskin. Fantasin sätter gränsen för vad som kan scannas. De måttexakta 3D-representationerna ger en rad möjligheter att, inom alla områden, presentera digitalt inmätt material med stor noggrannhet för till exempel projektplanering, visualisering, analys och kvalitetsefterlevnad – snabbt, smidigt och kostnadseffektivt även i mycket komplexa projekt.

Vår bärbara 3D-scanner kan i byggsammanhang bland annat användas till:

  • Inmätning av industrilokaler som underlag för ombyggnationer, för arbeten med maskinlayouter och för installationer.
  • Inmätning av hus in- och utvändigt, samt lägenheter för om- och tillbyggnader.
  • Underlag för utredningar för att utläsa byggnaders och byggnadsdelars deformationer, sättningar och rörelser över tid.
  • Markscanning för höjdsättning och inplacering av byggnader, samt volymberäkning av schakt- och fyllnadsmassor.

Vår scanner läser av upp till två miljoner punkter per sekund och det bidrar till att minimera risken för mätfel. Varje delmätning tar bara ett par minuter att jämföra med med traditionella mätmetoder. Vid scanning täcker man in ett 360 graders synfält horisontellt och 300 vertikalt med en räckvidd på 0,5 till 130 meter.

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Mikael Ödmark
Vd Tecnicon Byggkonsult AB
mikael.odmark@tecnicon.se
072-717 99 90

Publicerad den 13 november 2023