OKQ8 hållbar biltvätt

Tecnicon hjälper OK Örnsköldsvik ekonomisk förening med en helhetslösning under bygget av en hållbar tvätthall, utetvätt och butik.

Varje år genomförs cirka 240 000 biltvättar i Örnsköldsviks kommun, visar beräkningar. Runt 180 000, eller 75 procent, görs på en gata, tomt eller anläggning som inte är avsedd för biltvätt. Dessa miljöfarliga tvättar leder till att tusentals kilo olja och tungmetaller rinner ut med tvättvattnet.

Den nya OKQ8-hallen byggs därför med miljön i fokus, med miljövänliga material som är både ekonomiska och hållbara. I projektet arbetar vi också med lösningar för att spara på el, vatten och kemikalier samt miljöriktig vattenrening och solpaneler.

Beställare: OK Örnsköldsvik ekonomisk förening

Vårt uppdrag:

 • Projektledning
 • Arkitektur
 • Konstruktion
 • VVS
 • Energi

Genom ett nära samarbete med underkonsulter på brand, el, geoteknik och mark levererar vi en helhetslösning.

Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 16 juni 2023

Hamnar

Oljehamnen

Tecnicon har i uppdrag att göra en statusbedömning av befintlig kaj vid Sjögatan 17, projektera konstruktionen för renoveringen och bistå med projektledning.

Beställare: Örnsköldsviks hamn och logistik
Vårt uppdrag:

 • Projektledning
 • Projektering K

Kontakt: Anny Hägglöf


Kajutbyggnad Hörneborg

Tecnicon har haft i uppdrag att driva en förstudie av projektet att bygga ut Hörneborgs hamn och har fortsatt uppdrag att ta projektet vidare till nästa fas.
Utbyggnaden av Hörneborgs hamn till en allmän hamn kan ge god effektivitet och kapacitet för en ökad godsmängd till sjöss. Hamnen kommer också möjliggöra intermodalitet mellan transportslagen sjöfart, järnväg och väg.

Beställare: Örnsköldsviks hamn och logistik
Vårt uppdrag:

 • Projektledning
 • Utredning konstruktion

Kontakt: Anny Hägglöf


Kolkajen

Besiktning av kajkonstruktion, åtgärdsplaner och kostnader.

Beställare: Örnsköldsviks kommun
Vårt uppdrag:

 • Projektledning
 • Utredning konstruktion och grundläggning

Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 30 januari 2023

Ställverk/nätstationer

Tovåsen ställverk

140 kV ställverk med cirka 130 stycken mastfundament, grundläggning för staket och grind, kabelkanaler, grundläggning till manöverbyggnad samt leverans av beräkningsrapporter. Alla konstruktioner följer SVK:s tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Svenska kraftnät
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf


Barkarby transformatorstation

Transformatorstation med två byggnader med transformatoranläggningar på 130 kV. Tecnicons uppdrag var att projektera grundläggningen för byggnaderna som utfördes med pålad platta. Alla konstruktioner följer Eons och Vattenfalls tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Eon och Vattenfall
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf


Rosvik

Grundläggning till en 40 kV ställverksbyggnad. Alla konstruktioner följer Pite Energis tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Pite Energi
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Andreas Jonsson


Anundsjö Bygg Ställverksprefab

Tecnicon har i uppdrag av Anundsjö Bygg att dimensionera, ta fram ritningar, beräkningsrapporter samt dimensioneringstabeller till deras prefabkoncept Brorcon och produkten Atlas.

Beställare: Anundsjö Bygg AB
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den

Gruppboenden

Tecnicon har haft som uppdrag att projektera gruppbostäder till Örnsköldsviks kommun. Stjärnbackens gruppbostad i Gullänget är redan färdigställd, Gimåt gruppboende är under uppförande och ytterligare två byggnader planeras i Domsjö.

Beställare: Örnsköldsviks kommun

Vårt uppdrag:

 • Projekteringsledning
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi
 • Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling
 • Installationsledning
 • Byggledning
 • Besiktning bygg och VVS

Kontakt: Mikael Ödmark

Publicerad den

Trygghetsboendet Linet

Trygghetsboende med tretton lägenheter i Sidensjö, Örnsköldsviks kommun. Renovering och ombyggnation.

Tecnicon har haft i uppdrag att färgsätta och inreda gemensamhetsytor. Boendet har ett nytt gemensamt kök, samvarorum med matplatser och tv-soffa, läs- och pysselhörna samt motionsrum. Målet är att skapa en hemtrevlig miljö som uppmuntrar till samvaro.

Lägenhetskorridorerna är färgsatta för att öka orienterbarheten i byggnaden. Med hjälp av färger skapas sekvenser och måltavlor i siktlinjer som visar vägen. Det tydliggör åt vilket håll samvarorummet ligger. En homogen färgsättning har fått sätta tonen i samvarorummet för att skapa lugn och harmoni. Utanför fönstren står björkstammar med sirligt lövverk i skiftande färger som gett inspiration till färgskalan.

Beställare: Övikshem
Vårt uppdrag:

 • Projektledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS. Bygglov och Bygghandling.
 • Färgsättning och inredning.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den 1 december 2022

Fjällbostäder

Tecnicon hjälper Avino Development, som ska bygga flera bostadsområden i Tänndalen och Funäsdalen. Bostäderna har fantastisk skidåkning ett pjäxkliv utanför dörren och en del ligger redan ute till försäljning. Arbetet bjuder på många utmaningar, då marken sluttar brant och husen står väldigt tätt.

Beställare: Avino Development
Vårt uppdrag:

 • Projektering av grundläggning.
 • Projektering av mark.
 • Projektering av yttre VA.
 • A-projektering där det ingick effektivisering av planlösningar och bygglovshandlingar.

Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 15 november 2022

Skolbyggnader


Ängsmarken (bilden)

Förskola i Örnsköldsvik med åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Anundsjöskolan

Grundskola F–9 med bibliotek i Bredbyn, Örnsköldsviks kommun. F–6 enparallell och 7–9 tvåparallell. Cirka 2 600 kvadratmeter nybyggnad samt ombyggnad för administration och elevhälsa.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltningskoncept.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Höglidenskolan

Grundskola 7–9 i centrala Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun. Ombyggnad av högstadieskola från 1960-talet. Cirka 340 elever och cirka 40 personal.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie, uppritning underlag.
 • Förslagshandling, programskisser.
 • Teknisk utredning A, K, miljö, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Träningsskolan

Grundsärskola i Örnsköldsvik. Nybyggnad som dockats ihop med befintlig högstadieskola.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Sjölyckan

Förskola i Örnsköldsvik med åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning
 • Besiktning Bygg och VVS

Kontakt: Mikael Ödmark


Björnaskolan

Grundskola Björna i Örnsköldsviks kommun. Om- och tillbyggnad av skolkök och varuintag.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt, underlag A.
 • Förslagshandling.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov och bygghandling.
 • Bygg- och installationsledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Förskoleutredning

Utredning förskola i Domsjöområdet i Örnsköldsviks kommun. Sex alternativt åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie förskoleetablering, konsekvensanalyser.
 • Programskisser sex och åtta avdelningar.
 • Teknisk utredning A, K, förutsättningar mot befintlig detaljplan och andra förutsättningar.

Kontakt: Mikael Ödmark

Publicerad den 27 mars 2022

Själevads kyrka

Energieffektivisering av Sveriges vackraste kyrka. Installation av bergvärmeanläggning och vattenburet värmesystem.

Beställare: Svenska kyrkan
Vårt uppdrag: Energiberäkningar, projektering VVS, installationsledning och besiktning.

Kontakt: Jonny Lideskog

Publicerad den 23 februari 2022

Slangtornet

Nybyggnad av bostad med förlängning av befintligt slangtorn vid gamla brandstationen i Örnsköldsvik.

Kund: Privat.
Vårt uppdrag: Byggledning, projekteringsledning, projektering konstruktion och VVS.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den

Polarbröd

Utbyggnad av bageri samt om- och tillbyggnader i flertalet etapper av anläggningen i Bredbyn.

Kund: Polarbröd.
Vårt uppdrag: Byggledning, projekteringsledning, projektering A, K, brand, sprinkler, VVS och energi. Besiktning Bygg och VVS.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den