Andreas Edlund

Tecnicon VVS-konsult AB
VVS-Projektör

andreas.edlund@tecnicon.se
073-097 32 08

Andreas Edlund är sedan hösten 2012 anställd som VVS-projektör på Tecnicon VVS-konsult. Han projekterar ventilation, vatten, sanitet och värmesystem. Andreas har studerat högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå och Uppsala universitet. Han har genomgått flera kurser, bland annat inom säker vatteninstallation, MagiCAD och AutoCAD.