Anny Hägglöf

Tecnicon Byggkonsult AB
Delägare
Kontorschef
Konstruktör

anny.hagglof@tecnicon.se
072-050 64 12

Anny Hägglöf kom till Tecnicon Byggkonsult 2014 och är sedan 2022 delägare och kontorschef. Hon arbetar som gruppansvarig byggnadskonstruktör, bland annat med att upprätta stomsystem, dimensionering och stabilitetsberäkningar, utföra stomutredningar och skadeutredningar samt utföra allmän projektering och upprättande av bygghandlingar. Anny har gått civilingenjörsprogrammet arkitektur med inriktning konstruktion på Luleå tekniska universitet, LTU.