Jonny Lideskog

Tecnicon VVS-konsult AB
VD/Delägare
VVS-konsult

jonny.lideskog@tecnicon.se
070-392 68 11

Jonny Lideskog är vd för och delägare i Tecnicon VVS-konsult AB, som han driver tillsammans med Stefan Järvi. Jonny arbetar även med besiktning av VVS-anläggningar, kontroll VVS, kostnadsberäkningar/kalkylering, energiutredningar samt VVS-projektering. Han har varit verksam i Tecnicon VVS-konsult sedan 2003. Jonny är utbildad högskoleingenjör i byggteknik vid KTH och har läst kurser i bland annat entreprenadjuridik, entreprenadbesiktning och AutoCAD.