Markus Franzén

Tecnicon Byggkonsult AB
Projektledare
Konstruktör

markus.franzen@tecnicon.se
070-607 72 14

Markus Franzén är sedan 2019 projektledare och konstruktör på Tecnicon Byggkonsult. Han har erfarenhet från varierande byggprojekt inom stomberäkning av både mindre och större byggnader och kajkonstruktioner för industrin. Markus är utbildad byggingenjör inom hållbart byggande vid Mittuniversitetet. Innan han studerade till ingenjör läste han sjökaptensprogrammet vid Linnéuniversitetet och arbetade sedan under många år till sjöss.