Mikael Ödmark

Tecnicon Byggkonsult AB
Vd/Delägare
A-projektör, projekteringsledning
Ekonomiansvarig

mikael.odmark@tecnicon.se
072-717 99 90

Mikael Ödmark är vd för och delägare i Tecnicon Byggkonsult AB, som han driver tillsammans med Andreas Jonsson och Anny Hägglöf. Han är även ekonomiansvarig. Mikael har flera specialområden, bland annat är han projekterande ingenjör (CAD) inom området arkitektur, intern uppdragsledare, A-projektör och projekteringsledare. Han är utbildad civilingenjör V vid KTH med inriktning på husbyggnad och installationsteknik.