Rickard Westman

Tecnicon Byggkonsult AB
Konstruktör

rickard.westman@tecnicon.se
073-846 82 13

Rickard Westman anslöt till Tecnicon Byggkonsult 2022. Han har en bakgrund som snickare med flera års erfarenhet och har bland annat arbetat med nyproduktion av lösvirkeshus, betongjobb, monteringar av prefabhus och renoveringar. Rickard tog examen från Högskoleingenjörsprogrammet inom byggteknik på Umeå universitet våren 2022.