Stefan Järvi

Tecnicon VVS-konsult AB
Vice vd/Delägare
VVS-konsult

stefan.jarvi@tecnicon.se
070-361 10 02

Stefan Järvi är delägare i Tecnicon VVS-konsult AB, som han driver tillsammans med Jonny Lideskog. Stefan arbetar även med besiktning av VVS-anläggningar, kontroll VVS, kostnadsberäkningar/kalkylering, CE-märkning och VVS-projektering. Han är utbildad inom byggteknisk VVS i Härnösand och har läst kurser i bland annat ventilation och underhållsteknik, entreprenadjuridik, AutoCad, CE-märkning och entreprenadbesiktning.