Tom Åberg

Tecnicon VVS-konsult AB
Energiingenjör
VVS-projektör

tom.aberg@tecnicon.se
0660-20 19 23

Tom Åberg är energiingenjör och började arbeta på Tecnicon VVS-konsult 2011. Arbetsuppgifterna innefattar energiberäkningar, klimatsimuleringar, energideklarationer, LCC-analyser, kalkylarbeten, besiktning av VVS-anläggningar, kontroll VVS, kostnadsberäkningar/kalkylering samt VVS-projektering. Tom är utbildad högskoleingenjör i energi/biologiteknik vid Mittuniversitet, certifierad energiexpert med behörighet K och har även läst kurser i bland annat dimensionering av luftbehandlingsinstallationer och värmeinstallationer samt säker vatteninstallation.
Tom har tidigare arbetat inom energibranschen som drifttekniker inom produktion och distribution av fjärrvärme samt ingenjör inom fjärrvärmeutbyggnad, service- och energitjänster och energimätning.