Affärsfastighet

Om- och tillbyggnad av affärshus för ÖoB och Blomsterlandet i Örnsköldsvik.

Kund: Fastighetsbolaget Nordek.
Vårt uppdrag: Projekt- och projekteringsledning, byggledning, projektering A, K, brand, VVS och energi. Besiktning Bygg och VVS.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den 23 februari 2022