Fjällbostäder

Tecnicon hjälper Avino Development, som ska bygga flera bostadsområden i Tänndalen och Funäsdalen. Bostäderna har fantastisk skidåkning ett pjäxkliv utanför dörren och en del ligger redan ute till försäljning. Arbetet bjuder på många utmaningar, då marken sluttar brant och husen står väldigt tätt.

Beställare: Avino Development
Vårt uppdrag:

  • Projektering av grundläggning.
  • Projektering av mark.
  • Projektering av yttre VA.
  • A-projektering där det ingick effektivisering av planlösningar och bygglovshandlingar.

Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 15 november 2022