Gruppboenden

Tecnicon har haft som uppdrag att projektera gruppbostäder till Örnsköldsviks kommun. Stjärnbackens gruppbostad i Gullänget är redan färdigställd, Gimåt gruppboende är under uppförande och ytterligare två byggnader planeras i Domsjö.

Beställare: Örnsköldsviks kommun

Vårt uppdrag:

  • Projekteringsledning
  • Projektering A, K, brand, VVS, energi
  • Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling
  • Installationsledning
  • Byggledning
  • Besiktning bygg och VVS

Kontakt: Mikael Ödmark

Publicerad den 30 januari 2023