Hamnar

Oljehamnen

Tecnicon har i uppdrag att göra en statusbedömning av befintlig kaj vid Sjögatan 17, projektera konstruktionen för renoveringen och bistå med projektledning.

Beställare: Örnsköldsviks hamn och logistik
Vårt uppdrag:

  • Projektledning
  • Projektering K

Kontakt: Anny Hägglöf


Kajutbyggnad Hörneborg

Tecnicon har haft i uppdrag att driva en förstudie av projektet att bygga ut Hörneborgs hamn och har fortsatt uppdrag att ta projektet vidare till nästa fas.
Utbyggnaden av Hörneborgs hamn till en allmän hamn kan ge god effektivitet och kapacitet för en ökad godsmängd till sjöss. Hamnen kommer också möjliggöra intermodalitet mellan transportslagen sjöfart, järnväg och väg.

Beställare: Örnsköldsviks hamn och logistik
Vårt uppdrag:

  • Projektledning
  • Utredning konstruktion

Kontakt: Anny Hägglöf


Kolkajen

Besiktning av kajkonstruktion, åtgärdsplaner och kostnader.

Beställare: Örnsköldsviks kommun
Vårt uppdrag:

  • Projektledning
  • Utredning konstruktion och grundläggning

Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 30 januari 2023