Polarbröd

Utbyggnad av bageri samt om- och tillbyggnader i flertalet etapper av anläggningen i Bredbyn.

Kund: Polarbröd.
Vårt uppdrag: Byggledning, projekteringsledning, projektering A, K, brand, sprinkler, VVS och energi. Besiktning Bygg och VVS.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den 23 februari 2022