Själevads kyrka

Energieffektivisering av Sveriges vackraste kyrka. Installation av bergvärmeanläggning och vattenburet värmesystem.

Beställare: Svenska kyrkan
Vårt uppdrag: Energiberäkningar, projektering VVS, installationsledning och besiktning.

Kontakt: Stefan Järvi

Publicerad den 23 februari 2022