Skolbyggnader


Ängsmarken (bilden)

Förskola i Örnsköldsvik med åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Anundsjöskolan

Grundskola F–9 med bibliotek i Bredbyn, Örnsköldsviks kommun. F–6 enparallell och 7–9 tvåparallell. Cirka 2 600 kvadratmeter nybyggnad samt ombyggnad för administration och elevhälsa.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltningskoncept.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Höglidenskolan

Grundskola 7–9 i centrala Örnsköldsvik, Örnsköldsviks kommun. Ombyggnad av högstadieskola från 1960-talet. Cirka 340 elever och cirka 40 personal.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie, uppritning underlag.
 • Förslagshandling, programskisser.
 • Teknisk utredning A, K, miljö, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Träningsskolan

Grundsärskola i Örnsköldsvik. Nybyggnad som dockats ihop med befintlig högstadieskola.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Sjölyckan

Förskola i Örnsköldsvik med åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt.
 • Förslagshandling, programskisser och gestaltning.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov, förberedande arbeten, förfrågningsunderlag och bygghandling.
 • Installationsledning.
 • Byggledning
 • Besiktning Bygg och VVS

Kontakt: Mikael Ödmark


Björnaskolan

Grundskola Björna i Örnsköldsviks kommun. Om- och tillbyggnad av skolkök och varuintag.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie arkitekt, underlag A.
 • Förslagshandling.
 • Teknisk utredning A, K, brand, VVS, energi.
 • Projekteringsledning.
 • Projektering A, K, brand, VVS, energi. Bygglov och bygghandling.
 • Bygg- och installationsledning.
 • Besiktning bygg och VVS.

Kontakt: Mikael Ödmark


Förskoleutredning

Utredning förskola i Domsjöområdet i Örnsköldsviks kommun. Sex alternativt åtta avdelningar. Nybyggnad.

Beställare: Örnsköldsviks Kommun

Vårt uppdrag:

 • Förstudie förskoleetablering, konsekvensanalyser.
 • Programskisser sex och åtta avdelningar.
 • Teknisk utredning A, K, förutsättningar mot befintlig detaljplan och andra förutsättningar.

Kontakt: Mikael Ödmark

Publicerad den 27 mars 2022