Ställverk/nätstationer

Tovåsen ställverk

140 kV ställverk med cirka 130 stycken mastfundament, grundläggning för staket och grind, kabelkanaler, grundläggning till manöverbyggnad samt leverans av beräkningsrapporter. Alla konstruktioner följer SVK:s tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Svenska kraftnät
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf


Barkarby transformatorstation

Transformatorstation med två byggnader med transformatoranläggningar på 130 kV. Tecnicons uppdrag var att projektera grundläggningen för byggnaderna som utfördes med pålad platta. Alla konstruktioner följer Eons och Vattenfalls tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Eon och Vattenfall
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf


Rosvik

Grundläggning till en 40 kV ställverksbyggnad. Alla konstruktioner följer Pite Energis tekniska riktlinjer.

Beställare: Install infra i norr AB
Slutkund: Pite Energi
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Andreas Jonsson


Anundsjö Bygg Ställverksprefab

Tecnicon har i uppdrag av Anundsjö Bygg att dimensionera, ta fram ritningar, beräkningsrapporter samt dimensioneringstabeller till deras prefabkoncept Brorcon och produkten Atlas.

Beställare: Anundsjö Bygg AB
Vårt uppdrag: Projektering konstruktion
Kontakt: Anny Hägglöf

Publicerad den 30 januari 2023