Trygghetsboendet Linet

Trygghetsboende med tretton lägenheter i Sidensjö, Örnsköldsviks kommun. Renovering och ombyggnation.

Tecnicon har haft i uppdrag att färgsätta och inreda gemensamhetsytor. Boendet har ett nytt gemensamt kök, samvarorum med matplatser och tv-soffa, läs- och pysselhörna samt motionsrum. Målet är att skapa en hemtrevlig miljö som uppmuntrar till samvaro.

Lägenhetskorridorerna är färgsatta för att öka orienterbarheten i byggnaden. Med hjälp av färger skapas sekvenser och måltavlor i siktlinjer som visar vägen. Det tydliggör åt vilket håll samvarorummet ligger. En homogen färgsättning har fått sätta tonen i samvarorummet för att skapa lugn och harmoni. Utanför fönstren står björkstammar med sirligt lövverk i skiftande färger som gett inspiration till färgskalan.

Beställare: Övikshem
Vårt uppdrag:

  • Projektledning.
  • Projektering A, K, brand, VVS. Bygglov och Bygghandling.
  • Färgsättning och inredning.

Kontakt: Andreas Jonsson

Publicerad den 1 december 2022