Meny Stäng

CE-märkning

CE-märkningen är en garanti för att tillverkaren av produkten ansvarar för att den uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet.

Sammansatt Maskin

De installationssystem som utgör en sammansatt maskin skall CE-märkas. Sammansatt består av en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, styrs så att de fungerar som en enhet. Definitionen av en sammansatt maskin har i senaste maskindirektivet skärpts till att gälla inte bara själva pumpen eller fläkten utan även alla dess sammanfogade komponenter. En rimlig tolkning är att till exempel hela ventilationssystemet inklusive styrfunktioner skall vara föremål för CE-märkning och på samma sätt CE märks hela rörsystemet inklusive styrfunktioner. Den sammansatta maskinen och dess komponenter definieras i maskinförteckningen som skall medfölja dokumentationen för CE-märkningen. Vissa sammansatta maskiner levereras oftast som en enhet av leverantören och denne skall då ansvara för CE-märkningen av den sammansatta maskinen.

Bas-P & Bas-U – Vi har genomgått och erlagt godkänt kunskapsprov som Bas-P & Bas-U

Installationssamordning – Vi har erfarenhet och utbildning av att utföra installationssamordning