Meny Stäng

Energiberäkningar

Vid nybygge måste energiberäkningar lämnas till byggnadsnämnden. Vi beräknar energihushållning med MagiCAD Room och Riuska där såväl trans-missionsberkning som energibalansberäkning redovisas.