Meny Stäng

VVS-Tjänster

» Energideklarationer

Certifierade energiexperter och ackrediterat kontrollorgan via Swedac.

» Energiberäkningar

Vid nybygge måste energiberäkningar lämnas till byggnadsnämnden. Vi beräknar energihushållning med MagiCAD Room och Riuska där såväl trans-missionsberkning som energibalansberäkning redovisas. 

» Projektering

Vid projektering av vvs-tekniska installationer arbetar vi med AutoCAD Architecture 2018 samt MagicCAD 2019. Vi utför all projektering i 3D med kollisionskontroll och mängdningslistor. Beskrivningar utförs enligt VVS-AMA. (Vi använder oss av web-verktyg för att alltid använda den senaste uppdateringen av AMA-nytt) BIM projektering med IFC filer för att redovisa installationer i ett verkligt format,

» Besiktning och kontroll

Entreprenadsbesiktningar: Slutbesiktning som juridiskt avslutar en entreprenad.

Samordnad provning där anläggningars funktioner provas innan besiktning.

» CE-märkning

CE-märkningen är en garanti för att tillverkaren av produkten ansvarar för att den uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet.

Sammansatt Maskin
De installationssystem som utgör en sammansatt maskin skall CE-märkas. Sammansatt består av en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte, styrs så att de fungerar som en enhet. Definitionen av en sammansatt maskin har i senaste maskindirektivet skärpts till att gälla inte bara själva pumpen eller fläkten utan även alla dess sammanfogade komponenter. En rimlig tolkning är att till exempel hela ventilationssystemet inklusive styrfunktioner skall vara föremål för CE-märkning och på samma sätt CE märks hela rörsystemet inklusive styrfunktioner. Den sammansatta maskinen och dess komponenter definieras i maskinförteckningen som skall medfölja dokumentationen för CE-märkningen. Vissa sammansatta maskiner levereras oftast som en enhet av leverantören och denne skall då ansvara för CE-märkningen av den sammansatta maskinen.

Bas-P & Bas-U – Vi har genomgått och erlagt godkänt kunskapsprov som Bas-P & Bas-U

Installationssamordning – Vi har erfarenhet och utbildning av att utföra installationssamordning